Zorg-gerelateerde

projecten

VANDAAG AL KLAAR VOOR DE GEBRUIKER VAN MORGEN.

Door alle factoren die meespelen, is bouwen voor de zorg haast een vak apart. Want naast de medische ontwikkelingen en de veranderingen in de zorgfinanciering, moet je bijvoorbeeld ook rekening houden met de langere levensverwachting en de toekomstbestendigheid van gebouwen. De Geus Bouw heeft de kennis en ervaring om te beantwoorden aan de specifieke wensen en eisen van de zorgsector. Met als resultaat dat u als opdrachtgever vandaag al klaar kunt zijn voor de gebruiker van morgen.

Een antwoord op de veranderende zorgvraag.
Bouwen voor de zorg vraagt om extra aandacht. Niet alleen omdat je meer maatregelen moet nemen om risico’s te beheersen, maar ook vanwege de ontwikkelingen in de zorgverlening en de regelgeving. Waar mensen vroeger bijvoorbeeld vaak hun oude dag doorbrachten in een bejaardentehuis, wonen ze nu juist veel langer zelfstandig. En dit heeft weer invloed op het ontwerp van hun voorzieningen en op de eisen die de overheid daaraan stelt. Bij De Geus Bouw hebben we een ruime ervaring in het realiseren van zorgprojecten. We weten dan ook hoe belangrijk het is om zowel menselijk als maatschappelijk een goede oplossing te bieden voor de huidige én de toekomstige eindgebruikers. Daarbij houden we rekening met specifieke woon- en zorgbehoeften en met het feit dat die op den duur zullen veranderen. Want wat we opleveren houdt ongetwijfeld langer stand dan het nu geldende zorgsysteem.

Een partner die ontzorgt.
In de zorg hoort de nadruk te liggen op de mensen die hulp behoeven. Daarom is onze aanpak gericht op het zoveel mogelijk ontzorgen van onze opdrachtgevers en het effectief omgaan met hun tijd. Daarnaast werken we vaak in een omgeving waar rust, hygiëne  en regelmaat uitermate belangrijk zijn. En dit betekent dat wij de planning van onze werkzaamheden altijd afstemmen op de mogelijke overlast. Door doelgericht te overleggen, goed te anticiperen en duidelijke afspraken te maken, heeft De Geus Bouw inmiddels een groot aantal tevreden klanten in de zorgsector. Organisaties en instellingen die stuk voor stuk waarderen dat wij ze veel zorg uit handen nemen, zodat zij zich op de echte zorg kunnen richten. Bovendien staan we erom bekend dat we respectvol omgaan met onze werkplek en de hinder tot een minimum weten te beperken. Zelfs in die mate, dat bewoners of patiënten soms nauwelijks merken dat we aan de slag zijn.

Financieel gezond. Ook in de toekomst.
De eisen die zorginstellingen aan hun huisvesting stellen, worden in eerste instantie bepaald door maatschappelijke en medische factoren. Maar de invloed van de marktwerking en de concurrentie in de sector neemt duidelijk toe. Het is dan ook de uitdaging om een project zo efficiënt mogelijk te realiseren. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de constructie. Voor de bouwers betekent dit dat ze ver vooruit moeten kunnen kijken. En dat ze niet alleen moeten nadenken over de actuele kosten, maar ook over de kosten op de lange termijn. Vandaar dat we ons bij De Geus Bouw richten op de hele levenscyclus van een gebouw, inclusief onderhoud en mogelijke aanpassingen. Zodat we er meteen al vanaf de bouwtekening voor zorgen dat het project ook financieel een gezonde toekomst heeft.

Bouwen zonder te storen.
Een verbouwing, renovatie of uitbreiding kan de nodige impact hebben op de leefomgeving van mensen. Helemaal als het gaat om een project in de zorg, waar een rustig verblijf vaak een eerste vereiste is. Voor ons als bouwbedrijf houdt dit in dat we onze werkzaamheden anders plannen, om het ongemak zoveel mogelijk te beperken. Zonder dat dit de gemaakte afspraken en de opleveringsdatum in de weg zit. Een mooi voorbeeld van hoe dit kan uitpakken is de uitbreiding van Fleurâge Residences in Bloemendaal. Een omvangrijk project, omdat we aan weerszijden van een 18e eeuwse villa twee vrijstaande gebouwdelen in neoclassisistische stijl hebben opgetrokken. Dit moest gebeuren onder garantie dat De Geus Bouw de rust van de bewoners in de zorginstelling voldoende zouden waarborgen. En ondanks de tijdsdruk waaronder we stonden, is de uitbreiding binnen de gestelde tijd gerealiseerd zonder één enkele klacht van de mensen die al in Fleurâge Residences woonden.

De betrokkenheid die het verschil maakt.
Het enige dat standaard is aan zorgprojecten is dat er eigenlijk niets standaard is. Door de specifieke behoeften van bewoners, patiënten en hulpverleners worden er namelijk vaak speciale eisen gesteld aan het ontwerp en de constructie van een gebouw. Dit vraagt niet alleen om het nodige vakmanschap maar ook een grote betrokkenheid van de bouwers. En dus om een partner die zich graag extra wil inzetten en altijd het belang van de eindgebruiker voor ogen houdt. Als familiebedrijf is deze menselijke maat altijd één van onze sterke punten geweest. Vandaar dat wij regelmatig gevraagd worden om mee te werken aan bijzondere projecten, zoals het Duinhuis van zorgorganisatie De Hartekamp Groep in Haarlem. Deze dagopvanglocatie is helemaal afgestemd op kinderen met een ernstige beperking, onder meer door veel aandacht te besteden aan de oriëntatie, de lichtinval, het materiaal- en het kleurgebruik. Daarnaast werd voor het dak een speciale staalconstructie in de vorm van een duinlandschap gemaakt, zodat het pand een prettig, organisch geheel vormt met zijn omgeving.

Op zoek naar een bouwbedrijf dat echt aandacht heeft voor de zorg? Bel 0226 – 316 244.

 

Projecten

Crematorium Westgaarde Amsterdam

Hospice Schagen

Molenhoeve Sint Pancras

Fleurâge Residences Bloemendaal

Zorgcentrum Horizon Broek op Langedijk

Contact