Verbouwing

EEN GLIMLACH VOOR ÉN NA DE OPLEVERING.

De officiële definitie van het woord verbouwing is ’een bouwkundige wijziging aan een bestaand gebouw’. Maar helaas betekent het voor veel mensen ook stress en moeite om het gewenste resultaat te bereiken. Daarom zetten we bij De Geus Bouw al onze kennis en ervaring in om ervoor te zorgen dat u wél met een glimlach aan uw verbouwing denkt. En om een gebouw op te leveren dat u weer jaren met plezier kunt gebruiken.

Een bouwbedrijf dat echt betrokken is.
Gezinsuitbreiding, veranderingen binnen een bedrijf, een school die te klein wordt. Er zijn veel verschillende redenen om voor een verbouwing te kiezen. In alle gevallen geldt echter dat de menselijke benadering minstens zo belangrijk is als de technische aanpak. Want juist omdat het om het aanpassen van een bestaand gebouw gaat, heeft een verbouwing vaak direct invloed op iemands woon- of werkomgeving. Als familiebedrijf staat De Geus Bouw al meer dan 100 jaar dichtbij haar klanten. En dit betekent dat betrokkenheid voor ons geen loze verkoopkreet is, maar een wezenlijk onderdeel van wie we zijn en wat we doen. Daarom luisteren we goed naar uw wensen, zijn we altijd bereikbaar voor overleg en maken we onze planning op basis van uw situatie. Zodat u niet alleen tevreden kunt zijn met het eindresultaat, maar ook met hoe er naartoe is gewerkt.

Advies waar u over 20 jaar nog blij mee bent.
In zekere zin kun je een verbouwing vergelijken met een operatie. Want het is een ingreep die je het liefst maar één keer ondergaat, om er daarna jaren baat bij te hebben. Als bouwbedrijf gaan wij daarom uiterst zorgvuldig te werk, ook bij de voorbereiding en de materiaalkeuze. Daar worden immers de beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kwaliteit en de levensduur van een project. Bij De Geus Bouw kiezen we er bewust voor om op dit vlak geen concessies te doen. We zullen u dan ook zeker een betere oplossing adviseren, als deze op de lange termijn voordeliger uitpakt. Het gaat ons er namelijk om, dat u in alle opzichten blij bent met wat we hebben opgeleverd. Ook over 10 of 20 jaar.

Tijdens de verbouwing gaat uw leven gewoon door.
Een verbouwing vraagt duidelijk om een andere aanpak dan een nieuwbouwproject. Vooral wanneer het gebouw tijdens de werkzaamheden nog gewoon in gebruik is. Stof, lawaai en andere ongemakken moeten dan tot een minimum beperkt worden, zonder van de planning af te wijken. Ook als dit betekent dat je werkdag langer wordt dan 8 uur en je werkweek meer dan 5 dagen. Bij De Geus Bouw doen we er echt alles aan om de gemaakte afspraken na te komen. Zoals wel blijkt uit de verbouwing en de nieuwbouw van Wijkcentrum Westwijk in Amstelveen. Daar stonden we voor de uitdaging om het project uit te voeren, terwijl de bibliotheek en het kinderdagverblijf in het gebouw open bleven. Maar door het goed afschermen van de ruimtes die in gebruik waren en het slim timen van het zware constructiewerk, konden we zonder al teveel overlast zelfs de complete gevel vernieuwen.

Meer bereiken door minder afstand.
De klant geeft opdracht, de aannemer voert uit. Dat is hoe veel mensen de relatie met een bouwbedrijf zien. Bij een verbouwing geldt echter dat zo’n zakelijke benadering eerder problemen oplevert dan oplossingen. Want met de afstand tussen beide partijen groeit ook het risico dat het resultaat niet voldoet aan de verwachtingen. Voor ons is dit de reden dat wij liever op een andere manier werken. En samen met u het project oppakken, vanaf het eerste ruwe idee tot en met de laatste details van de afwerking. Het overleg met de architect, de keuze van de materialen, de verdeling van het budget, u wordt overal bij betrokken. Zo weet u op elk moment waar u aan toe bent en kunnen we de werkzaamheden snel bijsturen als dat nodig mocht zijn.

Maatwerk uit onze eigen timmerfabriek.
Een gebouw dat in de nieuwe situatie weer aan alle wensen en eisen voldoet. Dat is wat mensen verwachten als ze besluiten tot een verbouwing. Het gaat immers vaak om woon- of werkruimte waarin ze veel tijd doorbrengen. En dus om een plek waar elk onderdeel dat niet helemaal klopt extra opvalt. Met ruim een eeuw ervaring weten we bij De Geus Bouw hoe belangrijk de details kunnen zijn. Vandaar dat onze eigen timmerfabriek De Grotendorst u het maatwerk levert om uw verbouwing echt helemaal af te maken. Van ramen en deuren tot lambriseringen en werkbladen, onze vakmensen leggen hun kennis en hun passie in alles wat ze maken. Waardoor u straks precies krijgt wat u voor ogen had, met een kwaliteit waar u nog jaren plezier van hebt.

Projecten

Tuinhuis Sint Pancras

Villa Broek op Langedijk

Appartementen Zuid-Scharwoude

BMW-Mini Zwaag

Boerderij Oudorp

Woning Broek op Langedijk

Woning Castricum

Contact