Dorps- &

stadsvernieuwing

RESPECTVOL RENOVEREN.

Bij dorps- en stadsvernieuwing is hergebruik van bestaande locaties en gebouwen een belangrijk uitgangspunt. En daarmee ook het respectvol renoveren van oude panden en het karaktervol inpassen van nieuwbouw. Met ruim een eeuw ervaring is De Geus Bouw als geen ander in staat om verleden en heden in balans te brengen. En ervoor te zorgen dat uw project alles in zich heeft voor een mooie toekomst.

Vertrouwd met vernieuwing.
Nederland staat al jaren hoog op de lijst van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. En hoewel de verwachting is dat de bevolkingsgroei wat afvlakt, zal de ruimte die we hebben voor projectontwikkeling eerder afnemen dan toenemen. Met andere woorden: bouwgrond was al schaars en wordt alleen nog maar schaarser. Dus er is steeds meer interesse om bestaande locaties en gebouwen een andere bestemming te geven. Dit zie je vooral terug in de moderne benadering van dorps- en stadsvernieuwingsprojecten. Waarbij oude panden aan een nieuw leven beginnen en nieuwbouw de sfeer ademt van de huidige omgeving. Een aanpak die heel goed past bij het vakmanschap en de respectvolle manier van werken van De Geus Bouw. En omdat een groot aantal opdrachtgevers dit met ons eens is, mogen we onszelf inmiddels een specialist op dit gebied noemen.

De kennis om traditie en toekomst te verbinden.
In de meer dan 100 jaar dat we als bouwbedrijf actief zijn hebben we een schat aan kennis opgebouwd. Kennis die ons een voorsprong geeft, wanneer het oorspronkelijke karakter van een gebouw of locatie bewaard moet blijven. Dankzij onze lange historie weten we het nodige over oude constructies en kunnen we ze slim aanpassen aan de moderne eisen. Of moderne constructies juist zo uitvoeren dat het lijkt alsof er nooit iets anders heeft gestaan. Dit maakt De Geus Bouw tot de aangewezen partner om traditie en toekomst met elkaar te verbinden. En om met respect voor de geschiedenis een gebouw, dorp of wijk aan te passen aan de behoeftes van morgen.

Naast bouwers ook conservators.
In ons land is het een goede gewoonte om historische gebouwen te behouden en te koesteren. Ook als ze niet meer de functie kunnen vervullen waarvoor ze ooit werden neergezet. Bij het opnieuw inrichten van dergelijke panden, zijn we daarom naast bouwers in feite ook conservators. Want het is meestal onze taak om zoveel mogelijk van de oude glorie te bewaren. Dit gold zeker voor de herbestemming van De Princenhof en De Hof van Teylingen in Alkmaar. Panden die kenmerkend zijn voor het ‘traditionalisme’ uit het begin van de 20e eeuw en behoren tot rijksmonument ‘Het Hooge Huys’. Hoewel oorspronkelijk ontworpen als kantoren voor een verzekeringsmaatschappij, werd besloten om de gebouwen een woonfunctie te geven. En De Geus Bouw kreeg de opdracht om 24 moderne koop- en huurappartementen te realiseren, waarbij we de typerende architectonische elementen volledig wisten te behouden.

Van nu maar ook van toen.
Het beleid bij stadsvernieuwing is tegenwoordig duidelijk meer gericht op behoud. Niet alleen van afzonderlijke gebouwen, maar ook van het totale straatbeeld. Waar vroeger een pand in een andere bouwstijl sneller geaccepteerd werd, kijkt men nu eerst naar het effect op de omgeving. Zeker als het gaat om nieuwe bebouwing op een oude binnenstedelijke locatie. Een goed voorbeeld van deze aanpak, is het project Singelveste dat De Geus Bouw realiseerde op de Baanstraat in Alkmaar. Om in de stijl van de omgeving te blijven, bouwden we namelijk geen typische nieuwbouw woningen, maar 6 geschakelde panden met een verspringend gevelbeeld. Op deze manier ontstond er een mooi en energiezuinig gebouw met dezelfde klassieke uitstraling als de huizen die er al staan. Een complex dat ruimte biedt aan 1 woning en 12 appartementen die voldoen aan alle moderne wensen en eisen.

Een manier van werken die veel bespaart.
Werken aan een dorps- of stadsvernieuwingsproject betekent werken in een omgeving die dagelijks door veel mensen gebruikt wordt. Daarom nemen we als bouwbedrijf onze verantwoordelijkheid en doen we er alles aan om het sociale- en economische leven zo min mogelijk te verstoren. Zo zorgen we voor een goede voorbereiding en een gedegen planning, waardoor het bouwproces sneller en efficiënter verloopt. En bepalen we samen met alle betrokken partijen de beste bouwplaatsinrichting en de meest effectieve verkeersmaatregelen. Bovendien helpt onze kennis van gemeentelijke processen om doelmatiger beslissingen te nemen. Met als resultaat dat we niet alleen veel tijd en geld besparen, maar ook onnodig omgemak.

Samenwerken met een partner die uw dorps- of stadsvernieuwingsproject echt naar een hoger plan tilt? Bel 0226 – 316 244.

Projecten

Andreaskerk Amsterdam

Kalverstraat Amsterdam

Appartementen en commerciële ruimtes Alkmaar

Luxe appartementen voormalig bankgebouw Alkmaar

Winkelpand Alkmaar (Mulder)

Nieuwbouw Woning en Appartementen Alkmaar

Contact