Project

ontwikkeling

DE EINDGEBRUIKER ALS VERTREKPUNT.

Sinds De Geus Bouw in 1987 exploitatie- en projectontwikkelingsmaatschappij Brolan heeft opgericht, nemen we samen het initiatief om hoogwaardige woon-, werk- en leefruimte te creëren. Daarbij onderscheiden we ons door de eindgebruiker altijd als vertrekpunt te nemen en onze projecten op een respectvolle manier in te passen in de bestaande omgeving.

Een projectontwikkelaar met een gezicht.
Of iemand op een prettige manier kan wonen, werken en recreëren bepaalt voor een groot deel zijn persoonlijke geluksgevoel. Maar helaas wordt het leggen van de juiste basis voor een goede huisvesting – de projectontwikkeling – toch nog vaak gezien als een onpersoonlijk en ongrijpbaar proces. Brolan, de exploitatie- en projectontwikkelingsmaatschappij van De Geus Bouw, zorgt echter al sinds de oprichting in 1987 voor een heel ander beeld in de markt. Met als één van de belangrijkste doelstellingen het scheppen van een kwalitatieve leefomgeving die dicht bij de eindgebruiker staat. Voordeel daarbij is dat we er bewust voor kiezen om ons te concentreren op de regio Noord-Holland en daardoor een persoonlijke band hebben met ons werkgebied. Dit maakt dat we de markt goed aanvoelen en dat we geen opdrachtgever op afstand zijn, maar een bedrijf met een gezicht.

Een sterke en stabiele positie in de bouwwereld.
Echte ondernemers bewijzen zich niet alleen in tijden dat het goed gaat. Want juist als ze in zwaar weer zitten, zien zij nog de kansen waarmee ze de storm kunnen doorstaan en er zelfs nog beter uit kunnen komen. Een voorbeeld daarvan is ons initiatief om Brolan te beginnen. Want terwijl de bouwsector door de crisis van de jaren ’80 steeds meer in de problemen raakte, besloten wij juist om een eigen projectontwikkelingsmaatschappij op te richten. Dit lijkt misschien een vreemde beslissing, maar het betekende wel dat De Geus Bouw minder afhankelijk werd van externe opdrachtgevers. En juist doordat de markt terugliep, konden we met Brolan onder relatief gunstige voorwaarden eigen projecten opstarten. Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat we als bedrijf een sterkere en stabielere positie in de bouwwereld kregen. Ook omdat we samen alle disciplines in huis hebben om een project vanaf de initiatiefase tot en met de oplevering te begeleiden.

Waar een wil is, komt een wijk.
Bij De Geus Bouw zijn we gewend om te denken in mogelijkheden. Ook wanneer de omstandigheden daartoe niet direct aanleiding geven. Vandaar dat we samen met twee andere familiebedrijven – Huib Bakker Bouw en K. Dekker Bouw & Infra – een consortium vormden om het project Ringoevers in Hillegom nieuw leven in te blazen. Zodat deze groene, waterrijke en veelzijdige woonwijk na jaren vol tegenslag toch een tweede kans kreeg. Waar de twee bedrijven die deze wijk aanvankelijk zouden realiseren niet in slaagden lukte met ons samenwerkingsverband wel: het verenigen van de wensen van de nieuwe bewoners met die van de huidige omwonenden. Het resultaat is dat er in 2019 een wijk staat die dankzij zijn dorpse karakter en gevarieerde woningaanbod het tegenovergestelde is van een Vinex-wijk. En dat de belangstelling om in de Ringoevers te gaan wonen de verwachtingen ver overstijgt.

Hoogstaand wonen voor een lage huur.
Gezien de ontwikkeling van de huizenprijzen is er bij projectontwikkelaars veel aandacht voor koopwoningen. Dit neemt echter niet weg dat het realiseren van een groter huuraanbod nog steeds een interessante optie is. Bovendien hebben we met Brolan de weloverwogen keuze gemaakt om de eindgebruiker centraal te stellen. We zien het daarom als onze taak om ook in te spelen op de vraag naar goede en betaalbare huurwoningen. Het project dat we in 2016 konden verwezenlijken aan de Vondelstraat in Alkmaar bewijst dat je mensen wel degelijk een kwalitatief hoogstaande leefomgeving kunt bieden voor een relatief lage huur. Want de 16 eengezinswoningen die we daar op de plek van een voormalige school hebben gebouwd, beschikken onder meer over comfortverhogende  vloerverwarmings- en ventilatiesystemen  én een houten berging in de achtertuin. Verder hebben 13 huizen een parkeerplaats op eigen terrein en wordt er in de omgeving extra parkeergelegenheid gecreëerd voor de overige woningen en de bezoekers. En om niet alleen de lasten voor de portemonnee maar ook die voor het milieu te beperken, is elke woning uitgerust met een hoog rendementsverwarmingsinstallatie die bijdraagt aan een uiterst laag energieverbruik.

Ontwikkelen met respect voor de omgeving.
Een prettig woon- en werkklimaat valt of staat niet alleen met de kwaliteit van huisvesting. Daarom betekent dichtbij de eindgebruiker staan voor ons ook dat we oog hebben voor de omgeving waarin we onze projecten ontwikkelen. Het resultaat hiervan is, dat Brolan inmiddels gezien wordt als een specialist op het gebied van zogenaamde inbreilocaties. Want op een verantwoorde manier projecten ’inbreien’ in bestaande bebouwde omgevingen is voor ons haast een tweede natuur. Dit komt misschien wel het best tot uiting in ons project ’Het Bollengebouw’ in Broek op Langedijk. Een uniek plan om 7 appartementen en een woonhuis te realiseren naast de oudste doorvaarveiling ter wereld. Op de plek waar vroeger bloembollen werden opgeslagen en verkocht, verrijst straks een modern complex dat volledig past bij het historische karakter van het beroemde veilinggebouw. Een pand dat de toekomstige bewoners van alle eigentijdse woongemakken voorziet, met respect voor de geschiedenis en de huidige bewoners.

Verschillende vormen van samenwerking.
Al sinds de oprichting van De Geus Bouw in 1912 is het goed luisteren naar de wensen en eisen van opdrachtgevers en eindgebruikers een belangrijke motor achter ons succes. Het was dan ook niet meer dan logisch, dat we deze kwaliteit tot één van de speerpunten maakten van onze exploitatie- en projectontwikkelingsmaatschappij Brolan. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we niet vasthouden aan één aanpak, maar de mogelijkheid bieden om zowel op financieel als organisatorisch gebied verschillende vormen van samenwerking aan te gaan. Op die manier kunnen wij bijvoorbeeld de risicodragende partij zijn of de rol aannemen van gedelegeerd ontwikkelaar en zo inspelen op de behoeftes van de markt en van onze partners.

Zaken doen met een projectontwikkelaar die echt weet wat mensen beweegt? Bel 0226 – 316 244.

Projecten

Helmweg Callantsoog

Plan Melco Heiloo

Plan Ringoevers Hillegom

Bollengebouw Broek op Langedijk

Contact