Nieuwbouw

Nova Zembla lofts Amsterdam

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project Nova Zembla lofts

Opdrachtgever:  Architectbna Hans Oudendorp
Architect: Architectbna Hans Oudendorp
Bruto vloeroppervlak: 2.997 m², 10.898 m³
Oplevering: December 2015

De Nova Zembla Lofts bevinden zich in een duurzaam gebouw, met hoge isolatiewaarden en een laag energieverbruik. De beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen was een belangrijk uitgangspunt. In het gebouw zijn zonnepanelen en duurzame materialen opgenomen, zoals composiet dekdelen en cementgebonden beplating in het trappenhuis.

Ook werd er gekeken naar de milieubelasting op de toepassing van bouwmaterialen en het gebruik daarvan. Er is een gezond gebouw gerealiseerd, waarin de bewoner individueel de ventilatie kan regelen. Het is dus geen gebouw vol apparaten die dat collectief overneemt en daardoor veel energie verbruikt. Het gebouw is aangesloten op de stadsverwarming.

Contact